Zutphense HAND

Het doel van Stichting Zutphense HAND is om noodlijdende mensen te steunen. Dit doen we in arme landen, maar ook in Zutphen en omgeving. Wij geven de steun via betrokken personen en organisaties uit Zutphen en omstreken. De stichting heeft een ANBI-status.

Inkomsten krijgen we dankzij Kringloopwinkel de HAND. Deze winkel wordt helemaal gerund door onbetaalde medewerkers. De goederen voor deze winkel krijgen we gratis. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk geld aan goede doelen schenken.
Af en toe krijgen we ook inkomsten uit legaten, donaties en subsidies.

Organisatie Zutphense HAND

Stichting Zutphense HAND heeft een bestuur bestaande uit vijf bestuursleden:

  • Jan te Lindert, voorzitter
  • Corien Warmenhoven, secretaris
  • Gert Aartsen, penningmeester
  • Lida Zeinstra, personele zaken
  • Piet Slikker, lid

Naast het bestuur is er een kerngroep actief. Deze is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de winkel.

Beloningsbeleid

De stichting is een vrijwilligersorganisatie: er worden geen salarissen, honoraria of andere belaste vergoedingen betaald. Wel kan er sprake zijn van een vrijwilligersvergoeding.

Winst en verlies

Opbrengsten: 2015 2016 2017 2018 2019
Verkopen 127.466 136.242 131.718 126.679 131.028
Overige opbrengsten 2.353 1.187 1.499 2.983 2.169
Totaal 129.819 137.429 133.217 129.662 133.197
Kosten:
Huisvesting 35.022 35.492 35.179 36.378 40.143
Organisatie 10.874 15.495 15.053 13.550 19.993
Transport 5.498 2.948 5.321 3.431 4.232
Publiciteit 955 3.712 1.360 1.388 2.069
Afschrijvingen 5.328 5.328 5.328 5.328 4.440
Totaal 53.237 62.975 62.241 60.075 70.877
*Resultaat 76.582 74.454 70.976 69.587 62.320

*Het resultaat is beschikbaar voor sponsoring

project & redactieIn gewone taal

Pin It on Pinterest