Sponsoring

Badhuis Roma

Dit is een project de van CGK en GKV kerk in Zutphen. Het gaat om het opknappen van een zwaar vervallen oud gebouwtje in Kucura, Servië. Dit gebouwtje staat in een wijk waar veel Roma wonen, die aldaar een sterk achtergebleven groep vormen. De bedoeling was er met de deelnemers uit Zutphen heen te gaan en er met eigen werkkracht een badhuisje van te maken. Deels is dit ook gebeurd, het komende jaar hopen ze het project af te ronden. De sponsoring betrof kosten voor bouwmaterialen.

Weeshuis Bali

Weeshuis Lion King op Bali vangt ongeveer 40 tot 45 straat- en weeskinderen op. De nadruk ligt op een goede scholing om daarmee hun cirkel van armoede te kunnen doorbreken.Wat zijn ze blij dat er nieuwe pannen kwamen! De oude waren echt zo oud dat het niet meer gezond was daarmee te koken. Daarnaast koken ze in het weekend voor alleenstaande, arme weduwen. Dus grote pannen waren zo welkom!

Weeshuis Bali

Weeshuis Lion King op Bali vangt ongeveer 40 tot 45 straat- en weeskinderen op. De nadruk ligt op een goede scholing om daarmee hun cirkel van armoede te kunnen doorbreken. Helaas door corona zijn de kinderen 2 jaar niet naar school geweest en kregen ze thuisonderwijs. Met 45 kinderen en 1 laptop was dat een groot probleem vandaar ons verzoek om laptops. Gelukkig werd ons verzoek gehonoreerd en daardoor hebben de kinderen, met behulp van oud bewoners van het weeshuis, het onderwijs kunnen volgen

Weeshuis India

Mede namens donaties van de Stichting de Zutphense HAND, hebben we dit prachtig nieuwe gebouw in 2020 voor vele weeskinderen van Happy Home Trust te Puttaparthi India A P, kunnen realiseren. Er zijn eenvoudige maar zeer ruime kamers voor de meisjes en apart voor enkele jongens, met eigen douche ruimtes, een naai en yoga klasje, een keuken, een fruit en moestuin. Elke dag gaan de kinderen per bus naar een Engelstalige school in de naaste omgeving.

project & redactieIn gewone taal