Regionale projecten

Regionale goede doelen

Hand financierde een nieuwe oven voor Het Dagelijks Bestaan Jongeren leren hiermee bakken.

Bent u betrokken bij een lokaal project dat zorgt dat een groep mensen beter mee kan doen in de samenleving ? Misschien kunt u uw plan uitvoeren met een bijdrage van Hand. Hand heeft de afgelopen jaren al tientallen projecten gesteund met goederen en met geld.

Voorwaarden aanvragen regionale goede doelen

De belangrijkste voorwaarden om een bijdrage te ontvangen van de Zutphense Hand zijn:
* De aanvragende organisatie wordt gerund door vrijwilligers.
* De aanvraag zorgt voor betere leer-, werk-en/of leefomstandigheden van een groep mensen of gemeenschap.
* De aanvrager woont in de omgeving van Zutphen*. Hij of zij is bovendien betrokken bij de organisatie.
* De aanvrager moet zijn aanvraag schriftelijk indienen bij het projectsecretariaat. Dit kan per post. Of mail het projectsecretariaat.

Met omgeving van Zutphen bedoelen we een straal van pakweg 10 km rond Zutphen. Denk aan Brummen, Eefde, Gorssel of Lochem. 

Criteria voor sponsoring van goede doelen organisaties en/of projecten in de regio Zutphen.

1. De procedure

a. Uw vraag voor sponsoring start met een brief of e-mail aan het Projectsecretariaat van de H.A.N.D..

In uw brief wordt de functie en het doel van de aanvragende organisatie, de bestemming en de begroting van de gevraagde sponsoring uiteengezet en aangetoond dat de aanvraag niet strijdig is met onderstaande criteria**

b. Als de aanvraag lijkt te voldoen, ontvangt de aanvrager een formulier om nadere (administratieve) informatie te kunnen vermelden**.

c. Het Bestuur beslist en de aanvrager ontvangt een bijdrage of alsnog een afwijzing.

2. De begunstigde

a. De begunstigde is een rechtspersoon, bekend bij de lokale overheid, gevestigd in de regio Zutphen.

b. De organisatie moet aantoonbaar bijdragen leveren aan de ontwikkeling en/of de verbetering van de leer- en/of werk- en/of leefomstandigheden van een benoembare (doel)groep of gemeenschap. Het verbeteren van (toekomstige) deelname aan de samenleving is een belangrijke voorwaarde voor sponsoring.

c. De organisatie moet, in principe, een vrijwilligersorganisatie zijn en bij voorkeur geen betaalde krachten in dienst hebben.

d. De begunstigde van een financiële bijdrage is nooit een individuele persoon.

3. Het project / de sponsoring *

a. Het project moet een verbeteractie in de organisatie of gemeenschap zijn en is van eenmalige aard.

b. De bijdrage van de H.A.N.D. resulteert in een, vooraf bepaald en overeengekomen, middel als bijdrage in de doelstelling(en) van de aanvraag. De bijdrage heeft nooit de vorm van een algemene gift.

c. Gaat het om een groter project, dan moet de bijdrage van de H.A.N.D. duidelijk tot uiting komen in een herkenbaar en meetbaar deel van dat totaal.

4. De aanvrager

a. De aanvrager dient in Zutphen of directe omgeving woonachtig te zijn.

b. De aanvrager dient werkzaam te zijn bij de organisatie, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd en een zodanige relatie met het project te hebben, dat (feitelijk en objectief) over de voortgang en het beoogde effect van het project /de sponsoring gerapporteerd kan worden.

5. De bijdrage

a. Per aanvraag wordt een maximum vastgesteld door het Bestuur.

b. Er worden geen bijdragen toegekend voor instandhouding en exploitatielasten (zoals onderhoud, personeel, voeding, energie)

c. Een bijdrage van goederen uit de (eigen) kringloopwinkel-HAND is ook denkbaar.

Bestuursbesluit van 13 april 2017

* De stichting sponsort ”andermans” projecten en heeft zelf geen projecten.

** Bij twijfel over het voldoen aan de criteria of over (onderdelen van) het aanvraagformulier, kan u contact opnemen met degenen, die daarvoor op de website (www.zutphensehand.nl) vermeld staan.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de heer Piet Slikker (0575 492703).

 

project & redactieIn gewone taal

Pin It on Pinterest