Overzicht projecten 2021

Het jaar 2021 stond helaas geheel in het teken van Corona. De winkel was voor een groot deel dicht dus er werd nauwelijks omzet gegenereerd. Hierdoor konden we ook zeer weinig aan sponsoring doen. Al met al is er nog in totaal €5450 geschonken aan:

Internationale projecten

  • Klusproject Servië: bouwen van een badhuis voor de Roma
  • Materialen ter ondersteuning van de behandeling van meervoudig gehandicapte kinderen in Kenya

Lokale en Regionale projecten

  • Stichting Leergeld
  • “Zie de mens” Uitvoering van een gratis toegankelijk toneelstuk over armoede
  • Overname van koepelkas en gereedschap voor de kindermoestuin van het Waterkwartierproject & redactieIn gewone taal