Zutphense HAND

Het doel van Stichting Zutphense HAND is om noodlijdende mensen te steunen. Dit doen we in arme landen, maar ook in Zutphen en omgeving. Wij geven de steun via betrokken personen en organisaties uit Zutphen en omstreken. De stichting heeft een ANBI-status.

Inkomsten krijgen we dankzij Kringloopwinkel de HAND. Deze winkel wordt helemaal gerund door onbetaalde medewerkers. De goederen voor deze winkel krijgen we gratis. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk geld aan goede doelen schenken.
Af en toe krijgen we ook inkomsten uit legaten, donaties en subsidies.

Organisatie Zutphense HAND

Stichting Zutphense HAND heeft een bestuur bestaande uit vijf bestuursleden:

  • Jan te Lindert, voorzitter
  • Corien Warmenhoven, secretaris
  • penningmeester: VACATURE
  • Lida Zeinstra, personele zaken
  • Piet Slikker, lid

Naast het bestuur is er een kerngroep actief. Deze is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de winkel.

Beloningsbeleid

De stichting is een vrijwilligersorganisatie: er worden geen salarissen, honoraria of andere belaste vergoedingen betaald. Wel kan er sprake zijn van een vrijwilligersvergoeding.

Winst en verlies

Opbrengsten: 2017 2018 2019 2020  
Verkopen 131.718 126.679 131.028 67.291  
Overige opbrengsten 1.499 2.983 2.169  -193  
Totaal 133.217 129.662 133.197 67.098  
Kosten:
Huisvesting 35.179 36.378 40.143 38.604  
Organisatie 15.053 13.550 19.993 13.935  
Transport 5.321 3.431 4.232 3595  
Publiciteit 1.360 1.388 2.069 5503  
Afschrijvingen 5.328 5.328 4.440 4800  
Totaal 62.241 60.075 70.877 66.437  
*Resultaat 70.976 69.587 62.320 661  

*Het resultaat is beschikbaar voor sponsoring

project & redactieIn gewone taal