Overzicht projecten 2020

We hebben in 2020 €27.000 kunnen doneren aan projecten waarmee mensen worden geholpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.  

Dit bedrag is lager dan we de afgelopen jaren gewend waren. Meestal waren het bedragen van rond de vijftigduizend euro, met het recordbedrag van 76.000 euro in 2019. Toch zijn we heel dankbaar voor dit resultaat, als je bedenkt dat we een groot deel van het jaar gesloten zijn geweest. 

Dank aan iedereen die zijn of haar overtollige goederen aan de HAND schenkt, en dank aan alle trouwe klanten! 

Dankzij jullie hebben we de volgende goede doelen kunnen steunen: 

Internationale projecten
Gunjur-project: trainingsruimte medische post
Stichting Hongarije: boerderij San Isidore
Stichting Chica: nieuwbouw kleuterlokalen
Franciscushospital Mutulore: inrichting operatiekamers
Stichting Lion King: inrichting weeshuis
Stichting Lion King: laptops
Stichting Connecting Hearts kindertehuis
Bokemei kleuterschool

Lokale en regionale projecten
Stichting Leergeld
Stichting Lokaal: inventaris ontmoetingsruimte Waterkracht
Gilde praathuis: leermiddelen
Diaconie: kerstpakketten
Zutphen Energie: voorlichting
Stichting Tevoorschijn: interculturele talentenklas

project & redactieIn gewone taal