Regionale projecten

Regionale goede doelen

HAND financierde een nieuwe oven voor Het Dagelijks Bestaan Jongeren leren hiermee bakken.

ZUTPHENSE HAND Sponsor van goede doelen. Kringloopwinkel.

Onze basisgedachte voor sponsoring is: een bijdrage leveren aan diegenen, die met wat hulp aan de samenleving kunnen ( blijven) deelnemen. En van vergelijkbare strekking: geef geen vis, maar geef een hengel  en de mogelijkheid te leren vissen. Die hulp dient gegeven te worden door een organisatie met duidelijke doelstelling en deskundigen, die hulp kunnen organiseren en realiseren. *

Criteria voor sponsoring van goede doelen organisaties en/of projecten in de regio Zutphen.

 1. De procedure
  1. De vraag voor sponsoring start met een brief of e-mail aan het Projectsecretariaat van de HAND.**
   In de brief wordt de functie en het doel van de aanvragende organisatie, de bestemming en de begroting van de gevraagde sponsoring uiteengezet.
  2. Als de aanvraag lijkt te voldoen, ontvangt de aanvrager een bevestiging en evt. een vraag om nadere informatie.
  3. Het Bestuur beslist en de aanvrager ontvangt een bijdrage of alsnog een afwijzing.
 2. De aanvragende organisatie
  1. De aanvragende organisatie is bij voorkeur een rechtspersoon, bekend bij de lokale overheid, gevestigd in de regio Zutphen.
  2. De organisatie moet aantoonbaar bijdragen leveren aan de ontwikkeling en/of de verbetering van de leer- en/of werk- en/of leefomstandigheden van een benoembare (doel)groep of gemeenschap.
  3. De aanvragende persoon uit de organisatie dient een zodanige relatie met het project te hebben, dat (feitelijk en objectief) over de voortgang en het beoogde effect van het project en de sponsoring gerapporteerd kan worden.
  4. De organisatie moet grotendeels een vrijwilligersorganisatie zijn en mag een zeer beperkt aantal betaalde krachten in dienst hebben.
 3. Het project / de sponsoring
  1. Het project moet een verbeteractie in de organisatie zelf zijn, zodat beter gefunctioneerd kan worden voor de (goede) doelgroep, of een verbeteractie voor de beoogde doelgroep.
  2. De bijdrage van de HAND resulteert in een, vooraf bepaald en overeengekomen, middel als bijdrage in de doelstelling(en) van de aanvraag. De bijdrage heeft nooit de vorm van een algemene gift.
  3. Gaat het om een groter project, dan moet de bijdrage van de HAND duidelijk tot uiting komen in een herkenbaar en meetbaar deel van dat totaal.
  4. De begunstigde is nooit een individuele persoon.
 4. De bijdrage
  1. Per aanvraag wordt een maximum vastgesteld door het Bestuur.
  2. Er worden geen bijdragen toegekend voor instandhouding en exploitatielasten (zoals onderhoud, personeel, voeding, energie)
  3. Een bijdrage van goederen uit de (eigen) kringloopwinkel-HAND is ook denkbaar.

Bestuursbesluit van 5 maart 2019

* De Zutphense HAND sponsort projecten en voert zelf geen projecten uit.

** Bij twijfel over het voldoen  van  de criteria of over (onderdelen van) het aanvraagformulier, kan u contact opnemen met degenen, die daarvoor op de website (www.zutphensehand.nl) vermeld staan.

project & redactieIn gewone taal